Villkor & regler

MA Care & Consulting Sundsvall AB


Jag arbetar under den tystnadsplikt som följer av offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Det innebär kort att allt vi upplever och talar om i våra samtal, stannar mellan oss. Jag är medlem och försäkrad i SFKM och har ansvars- och behandlingsskadeförsäkringar, jag är också medlem i Återhämtningsterapeuternas Organisation, Åhto.


De tjänster jag har att erbjuda som terapeut är godkända som skattefri friskvård av Skatteverket. Hör med din arbetsgivare vad som gäller i ditt fall.


Vid anmälan till mina kurser i Återhämtningsterapi, Mindfulness för utmattade och Sorgbearbetningsprogrammet debiteras en anmälningsavgift på 500 kronor och din plats är säkrad först när avgiften är betald. Därefter kan du välja att betala resterande belopp alternativt dela upp betalningen på två månader med start månaden innan kursstart.


Påminnelseavgift på 60 kronor tillkommer vid försenad betalning. Betalning ska ske innan samtal och kurstillfälle. Vid delbetalning tillkommer en mindre avgift.


Om du avbokar senare än 24 timmar innan bokat samtal eller senare än 1 vecka innan bokad kurs, får du betala hela avgiften om du inte kan uppvisa ett giltigt läkarintyg. Din bokning kan inte överlåtas till annan person.


Bankgironummer och swishnummer finns på din faktura.


Margaretha Alstergren

MA Care & Consulting Sundsvall AB

kontakt@soulfulrecovery.se