Holistisk Hälsocoaching

- en personlig resa som skapar

självkärlek, tillit &  glädje i livet

Genom H O L I S T I S K  H Ä L S O C O A C H I N G  får du jobba med både personlig och själslig utveckling utifrån ett helhetsperspektiv där vi tar hänsyn till hela dig - kropp, själ och sinne.


Vad behöver du för att må bra och

för att leva ett meningsfullt liv?


Vi människor har ett behov av att känna meningsfullhet i livet.

När vi känner trygghet, tillit och kärlek till oss själva och andra har vi en god grund att stå på. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad det är vi behöver och ibland är omständigheterna sådana som vi

inte rår över. Hur kan vi på bästa sätt förhålla oss till det?


Livet kan vara alldeles fantastiskt men det kan också vara oerhört påfrestande. Det kan upplevas som att vi har gått vilse i en labyrint och inte kan hitta någon väg ut ur den. Det uppstår en oblans som kan uttrycka sig på så många olika sätt i både kropp och själ. Vi kan drabbas av fysisk smärta och sjukdom som på sikt kan komma att påverka oss även mentalt. Trötthet och nedstämdhet kommer som ett brev på posten och går du tillräckligt länge utan hjälp kan det leda till både utmattning, depression och psykisk ohälsa.


När du jobbar med din hälsa ur ett holistiskt perspektiv kan du skapa balans och välmående genom att arbeta med grundproblemet från flera olika håll samtidigt och inte bara dämpa de symtom du har genom medicinering. Holistisk Hälsocoaching ersätter inte skolmedicin eller andra behandlingar, utan den är ett viktigt komplement och ibland kan en kombination vara det som ger dig bästa förutsättningarna till en god helhetshälsa. 


Som Holistisk Hälsocoach kan jag genom samtal/verktyg/övningar stötta dig så att du får insikter och förståelse samt kunskap om hur du själv kan skapa rätt förutsättningar för att upprätta en

god balans i ditt liv.


Och vad är då rätt förutsättningar? Genom närvaro, insikt, kunskap om och förståelse för din kropp och dess helhet, lär du dig känna in och förstå dina personliga behov. Din kropp är finurligt utformad och bara genom att bli mer uppmärksam på vad den vill berätta för dig, så har du kommit en bra bit på väg. Din kropp är nämligen bra på att ge dig små signaler när något inte står rätt till och det är ditt jobb att vara uppmärksam på signalerna.


Att lyssna till din kropp och ge den tacksamhet, återhämtning,

bra och näringsrik kost samt rörelse som är anpassad efter dina förutsättningar och behov, är att ge dig själv kärlek. Vi ger helt enkelt kroppen rätt förutsättningar till en självläkande process.

Det fina är att det aldrig blir för sent att välja en ny riktning i livet. Så länge vi lever har vi i varje ögonblick en ny möjlighet att förändra det vi inte är nöjd med, att tänka om och nytt, att välja en annan riktning. Det som krävs av oss är mod. Mod att bana väg för något nytt kan kännas skrämmande eftersom vi inte med säkerhet vet vad som väntar oss.


Vad kan vara orsaken till att

vi söker förändring i våra liv?


Som Holistisk Hälsocoach har jag ett brett register av kunskap

(läs mer under fliken "Om mig/Kontakt") samt egna erfarenheter inom utmattning och hållbar återhämtning - rehabiliterande och förebyggande, kost och näring, träning och hälsa, viktminskning, kronisk smärtproblematik, medberoende, sorgbearbetning

samt personlig- & själslig utveckling.


Om du väljer att jobba med mig börjar vi med en kartläggning över var du befinner dig i dagsläget, vilka behov och önskemål du har och jobbar sedan vidare utifrån det. Det kan bland annat röra sig om:


- att du vill göra en förändring i ditt liv och vill stärka dig själv, din självkänsla och ditt mående i stort, både mentalt och fysiskt.


- att du har ett beroende eller är medberoende till någon i din närhet som har en beroendeproblematik.


- att du vill gå ner i vikt på ett långsiktigt och för dig hållbart sätt och samtidigt fortsätta njuta av livets goda och därtill hitta ett sätt att få in mer fysisk rörelse i ditt liv.Medveten förändring är hållbar förändring

I våra samtal har du min fulla uppmärksamhet och mitt fullständiga fokus ligger i att lyssna och känna in det du förmedlar. Den viktigaste personen i ditt liv är du och ju bättre du tar hand om dig själv, desto bättre kan du sedan ta hand om andra. Vi är alla unika och har olika förmågor men gemensamt för oss alla är att vi är en del av ett större sammanhang där vi alla står i relation till varandra. Det innebär att när du mår bra, mår de runt omkring dig bra och detta mående fortplantas vidare likt ringar på vattnet.


Allt är energi - vilken energi

vill du förmedla och även få tillbaka?


Genom coachande samtal hos mig får du möjlighet att lära känna och lyssna till din inre kompass. I en lugn och tillåtande miljö ges du utrymme att utforska dig själv för att hitta trygghet, tillit och kärlek till dig själv, till andra och till livet. Det fina är att när du jobbar med dig själv på ett personligt och själsligt plan, får du möjlighet att lära känna dig själv på nytt - ditt autentiska jag.


Du kan bygga en god relation till dig själv genom att inventera och investera i dig själv. Vem är du och hur vill du leva ditt liv? Att ge dig själv utrymme för egen utveckling, både personlig och själslig, ger dig en god grund för att uppnå balans i livet.


Balans är nyckeln till ett hållbart liv


Det är du som står för innehållet och din utveckling äger du själv, det är du som klient som har aktivt ansvar för ditt liv. Min uppgift som coach är att leda dig genom din process och förse dig med nycklar så du får möjlighet att öppna dina inre dörrar och utveckla det som känns viktigt för just dig.


Har du något du vill förändra och är du redo att starta den förändringen? Du kanske har svårt att komma igång, kanske finns det hinder på vägen. Tillsammans kikar vi på vad du behöver

för att nå dit du önskar.


Du är varmt välkommen att kontakta mig om du har några funderingar kontakt@soulfulrecovery.se

- bloom from within