Sorgbearbetning

- för dig som vill få mer glädje, energi & livslust

Genom Programmet för Sorgbearbetning får du lära dig återupptäcka din förmåga att läka dig själv och därigenom förbättra din livskvalitet. På köpet får du ett verktyg och kunskap om hur du i framtiden kan förhålla dig till förluster och motgångar på ett betryggande sätt.


Den metod jag arbetar med hjälper dig att förlösa smärtan du bär på och erfarenheter visar att du får en mer öppen relation till dig själv och till andra.


Känslan av större närvaro, mer energi

och livslust infinner sig.

Listan över förluster och förändringar kan göras lång. Det kan gälla bearbetning av en skilsmässa, utmattning eller annat trauma/livskris, förlust av tillit och trygghet, relationsproblematik, otrohet, arbetslöshet, eget eller närståendes missbruk, egen eller närståendes sjukdom, dödsfall av en nära anhörig eller ett kärt hudsjur.


Jag som leder dig genom programmet är Certifierad Handledare i Programmet för Sorgbearbetning. Hos mig kan du känna dig trygg med att allt som sägs i våra samtal/grupper, stannar mellan oss. Jag har tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen.


Du är varmt välkommen att kontakta mig om du har några funderingar. kontakt@soulfulrecovery.se


Margaretha Alstergren


Certifierad Handledare i Programmet för Sorgbearbetning


- ett pedagogiskt program med terapeutisk verkan

Programmet i Sorgbearbetning

Individuell Sorgbearbetning

Under kursen genomför du själv ditt sorgearbete under ledning av mig som handledare, men det är du själv som gör arbetet. Jag förmedlar kunskap och stöd så att du tryggt kan genomföra ditt sorgearbete.


Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom upplägget och delar ut material. Vi pratar om åtaganden och känslomässigt stöd och du får en första hemuppgift. Vid kommande sju möten går vi igenom ett nytt tema och eventuella frågor som kan ha uppstått från förra gången. Vi går igenom hemuppgiften och avslutningsvis får du en ny hemuppgift.


Vi ses i min mottagning under 8 veckor med ett möte à 60 minuter per vecka och räkna därtill med cirka 2 timmar för hemuppgifter. Kursmaterial ingår. Priset för individuell sorgbearbetning är 5 500 kronor inklusive moms.

Grupp i Sorgbearbetning

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Vi går igenom upplägget på kursen och material delas ut. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra och delar ut en första hemuppgift.


Övriga kurstillfällen inleder vi i en gemensam grupp då vi går igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som uppstått sedan förra mötet. Därefter delar vi in oss i mindre grupper om några personer - för att ge ökad trygghet och mer tid för individuellt deltagande. Det är i den mindre gruppen som det enskilda sorgearbetet bedrivs och det baseras på hemuppgiften du fått.


Vi tar en fikapaus och träffas åter i den stora gruppen där vi går igenom arbetet som gjorts i de små grupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis får du en ny hemuppgift till nästa möte.


Vi ses vid för tillfället anvisad lokal under 8 veckor med ett möte à 2 timmar per vecka och räkna därtill med cirka 1-2 timmar för hemuppgifter. Kursmaterial och lättare förtäring ingår. Priset per person för sorgbearbetning  i grupp är 4 000 kronor inklusive moms.

Från sorg till

glädje & livslust


Det är inte ovanligt att förluster och förändringar i livet sätter djupa spår i oss, sorgen dröjer sig kvar och nedstämdhet blir till vardag.

Då kan det vara klokt att ta hjälp för att komma vidare. Vad sägs om att byta en känsla av tomhet och sorg till en känsla av frihet och lättnad?


Unna dig själv en kurs i sorgbearbetning. Vid 8 tillfällen à cirka 1 timme ses vi i min mottagning alternativt i anvisad lokal. Jag bidrar med verktyg, litteratur och handledning i en pedagogisk metod med terapeutisk verkan. Syftet är att förlösa smärtsamma känslor genom identifikation,

bearbetning och kommunikation.


Mina egna och andras erfarenheter visar på fantastiska resultat.

Jag är utbildad handledare i programmet för sorgbearbetning vid

Svenska institutet för Sorgbearbetning i Stockholm.


Margaretha Alstergren

Certifierad Handledare i Programmet för Sorgbearbetning


Har du funderingar?

Maila mig på kontakt@soulfulrecovery.se

Klienters omdömen

''En fantasitk upplevelse. En känsla av frihet och lättnad istället för tomhet och sorg.''

''Trots det jobbiga med att syna sina förluster så har den här perioden med vägledd sorgbearbetning varit mycket givande, befriande och fått mig att våga vända blicken inåt, tack.''

''Att på så kort tid fått så många kraftfulla verktyg att använda i bearbetningen av mina förluster känns fantastiskt.''

''Det bästa jag gjort. För första gången på många år kan jag känna glädje och hopp igen. Jag känner mig lätt och ser på framtiden med ljusa ögon. Du som ledare har varit trygg och varm. TACK!''

''Tydligt och pedagogiskt förklarat, mycket bra material. Du som kursledare har fått mig att känna mig trygg i mitt arbete.''