Integritetspolicy

MA Care & Consulting Sundsvall AB


Hantering av personuppgifter.


Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som ska stärka skyddet av personuppgifter

i hela EU.


På MA Care & Consulting vill vi att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har därför tagit fram en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.


Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer. Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål de är avsedda för.


Dina uppgifter lagras när du ingår avtal med MA Care & Consulting Sundsvall AB, till exempel som kund eller leverantör eller anmäler dig till en kurs eller samtalsterapi. Uppgifterna sparas främst för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen samt för att kunna kontakta dig och fullfölja det avtal vi ingått i samband med bokning av kurs eller samtal. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för direkt marknadsföring i form av mail eller pappersutskick. Du kan närsomhelst begära avregistrering från mail och pappersutskick från MA Care & Consulting Sundsvall AB.


Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det krävs för att uppfylla åtaganden gentemot dig som kund. Det kan till exempel inkludera leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter.


1. Insamling av information


1.1 Registrering av personuppgifter


När du registrerar dig hos oss via telefon, e-post, onlinebokning eller besök sparar vi dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera dina bokningar eller andra förekommande tjänster hos oss.  Även utskick med post kan förekomma. 


2. Lagringstid


Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla din bokning, din intresseanmälan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Uppgifterna från anmälan till kurs och samtalsterapi lagras så länge avtalstid pågår och raderas därefter inom 6 månader. Uppgifter i redovisnings- och bokföringssystem regleras och hanteras enligt bokföringslagstiftningen.

De IT-system MA Care & Consulting Sundsvall AB använder är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.


3. Bilder på hemsidan och publicering på sociala medier


Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på vår hemsida eller i sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.


4. Tillgång till information


Du kan en gång per år begära att få ut all information som lagrats genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

MA Care & Consulting Sundsvall AB, Coromantvägen 2, 862 40  Njurunda.

I brevet vill vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.


5. Ändring och borttagning av information


Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig, kontakta oss så uppdaterar vi den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter.

Vid synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.


Margaretha Alstergren

MA Care & Consulting Sundsvall AB

kontakt@soulfulrecovery.se