Margaretha Alstergren


- Diplomerad Återhämtningsterapeut, specialiserad på stressrelaterad ohälsa med fördjupade kunskaper i

Träning & Hälsa samt Kost & Näring


- Certifierad Beroende & Medberoende Coach


- Certifierad Mental Coach


- Diplomerad Andlig Coach


- Certifierad Handledare i

Programmet för Sorgbearbetning

Hej och varmt välkommen till mig!


Mitt namn är Margaretha Alstergren och min drivkraft är att stötta människor till ett bättre mående och genom personlig- och själslig utveckling få nya insikter och förhållningssätt som leder till ett hållbart och stärkt självledarskap.


Livet bjuder oss på både med- och motgång och det har alltid legat mig varmt om hjärtat att stötta och stärka mina medmänniskor.

Det är en fantastisk förmån att få stötta människor att utvecklas till trygga och tillitsfulla individer. Att få se dem blomma ut till en bättre version av sig själva, med stärkt mental och fysisk hälsa som ger

en god grund till ett liv i glädje och välmående - det är lycka för mig.


Mina egna erfarenheter av sorger och livskriser kan jag, efter egen bearbetning, se som en styrka och viktig tillgång i mitt yrke som terapeut och coach. Genom personlig och andlig utveckling har jag fått insikter, djup förståelse, kunskap och verktyg som bidrar till att jag med trovärdighet kan hjälpa och inspirera andra att hitta sin väg till ett liv i balans & välmående.


Mitt fullständiga fokus ligger i att lyssna och känna in det du som klient förmedlar, så att jag på bästa sätt kan spegla och inspirera dig utifrån det du önskar mer av i ditt liv. Mitt fokus är att du som klient ska känna trygghet och tillit. Genom min kunskap, mitt bemötande och min närvaro i våra möten, tror jag att du kommer känna dig avslappnad och väl bemött hos mig.


Jag har tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen och följer offentlighets- och sekretesslagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Jag omfattas av ansvars- och behandlingsskadeförsäkringar och är medlem i Svenska Friskvårdsförbundet samt ÅHTO - Återhämtningsterapeuternas Organisation.


Jag känner en otrolig tacksamhet och ödmjukhet inför möjligheten

att få stötta människor till ett bättre mående,

hoppas vi ses!


Med värme,

Margaretha