Återhämtningsterapi

 - din personliga väg till ett

hållbart liv i balans & välmående

Å T E R H Ä M T N I N G S T E R A P I  är en holistisk metod där vi återknyter kontakten med kroppen och frigör energi till förmån för läkande. Acceptans och medveten närvaro är två viktiga ingredienser inom Återhämtningsterapin.


Återhämtningsterapi är en egen terapiform som grundar sig i den psykodynamiska terapin om att lära känna sina mönster i det undermedvetna och betrakta händelser i sin historia som gett upphov till dessa mönster.


Som Återhämtningsterapeut kan jag stötta dig genom samtal, med kraftfulla tekniker för stresshantering, verktyg för att hantera oro, rädsla och ångest, mindfulnessövningar som hjälper dig att vara i nuet, mjuka rörelseövningar för att få igång flödet i kroppen, träning & hälsa, kost & näring, meditationer samt personlig- och själslig utveckling. Du får möjlighet att inventera och investera i dig själv. Att ge dig själv tid till återhämtning och personlig och själslig utveckling, är att ge dig själv kärlek och omsorg - DU är viktig och värdefull både för

dig själv och andra.


Återhämtning är så mycket mer

än bara sömn och vila


Eftersom vi alla är unika så behöver din återhämtning anpassas efter dina personliga behov. Våra samtal utgör en viktig grund för att du ska få rätt verktyg att jobba med. Jag är specialist

stressrelaterad ohälsa och återhämtning och jobbar både rehabiliterande och förebyggande. Jag har fördjupade kunskaper i kost & näring samt träning & hälsa och vill inspirera och motivera dig att leva ett hälsosamt liv med rörelse utifrån dina förutsättningar. Att vi rör på oss och ger vår kropp bra näring, är avgörande för både vårt fysiska och psykiska välmående

och för att vi ska kunna fungera optimalt. 


Vad är orsaken bakom orsaken

till din utmattning?


I våra samtal utgår vi från dig, dina behov och din berättelse.

Vi synliggör vad som är orsaken bakom orsaken till din stress, så du får möjlighet att bearbeta och förhindra att du upprepar samma mönster i framtiden. Vi fokuserar på att släppa stress och stilla tankarna, att genom olika metoder aktivera kroppens vilo- och återhämtningssytem, så att kropp och sinne får utrymme att självläka. Tillsammans jobbar vi med att stärka kärleken till dig själv som utgör grunden till fler positiva förändringar i ditt liv. Vi blickar även framåt och hittar nya perspektiv och hållbara förhållningssätt som bidrar till

ökad glädje och livslust.

Återhämtningsterapi

Jag finns vid din sida som ett tryggt stöd en bit på vägen genom din process

Återhämtningsterapeut

Återhämtningsterapi går ut på att frigöra energi

till förmån för tillfrisknande& välmående

För att din återhämtning ska bli hållbar är det viktigt att du får

både insikt om och förståelse för vad som orsakat din stress

och utmattning. Du får medvetandegöra din historia, dina tankar och känslor och komma till insikt om vilken förändring du behöver i ditt liv. Du får en djup förståelse till din utmattning och jag blir ditt stöd i din förändringsprocess

till ett liv i balans.


Jag har själv varit i utmattning och känner till hur tankarna kan snurra likt tromber i syfte att hitta lösningar till alla problem. Känslan av att bara vilja fly från allt och den förlamande tröttheten som drabbar både kroppsligt och mentalt. Minnet och koncentrationen sviktar och allt känns bara overkligt. Kroppen värker och skuldkänslor över att inte orka med sig själv, sina vänner, sin familj och inte minst sina barn blir outhärdlig. Känslan av skuld, skam och misstro bidrar till

social isolering och man känner sig ensam och utsatt.


Hos mig får du djup förståelse för din livssituation samtidigt som du får stöd i din process att bygga upp ditt välmående.

Även om det känns tungt så är det fullt möjligt att komma tillbaka till ett friskt och välmående liv. Faktum är att det i många fall blir bättre än det var innan.


Vad behöver du för att skapa det liv du vill leva?


Hos mig kan du känna dig trygg med att allt som sägs i våra samtal stannar mellan oss. Jag har tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen och följer offentlighets- och sekretesslagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Jag omfattas av ansvars- och behandlingsskadeförsäkringar och är medlem i Svenska Friskvårdsförbundet samt Återhämtningsterapeuternas Organisation, ÅHTO.


Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att

kontakta mig på kontakt@soufulrecovery.se

Som SLH, Soulful Living Holistic, Diplomerad Återhämtningsterapeut® jobbar jag som sagt utifrån ett helhets perspektiv, det vill säga jag tar hänsyn till hela människan såsom kropp, själ och sinne. Utrymme ges för både tankar och känslor, för att få insikter om hur dessa påverkar oss,

våra reaktioner och våra val i livet.


Vid ett så komplext problem som en livskris, vilket utmattning räknas som, påverkas inte bara vår hjärna utan även många andra delar i vår kropp. Vi behöver därför läka från flera håll samtidigt för att återhämtningen ska bli både effektiv

och hållbar. 


Som Återhämtningsterapeut kan jag vägleda dig som vill

förebygga stressrelaterad ohälsa. Vad behöver du för att må bra och leva ett harmoniskt och väl balanserat liv? Vi kikar på orsaken till att du känner dig stressad och du får bra verktyg och metoder så att du på bästa sätt kan hantera din stress. Kanske bär du på traumatiska minnen från en dysfunktionell uppväxt, har levt eller lever i ett medberoende eller befinner dig i en för dig allmänt ohållbar livssituation. Du kanske är

fullt upptagen med alla måsten så som jobb, hem och familj

och skjuter upp allt det som får dig att känna glädje och livslust,

allt det som får dig att må bra.


När vi befinner oss i stress eller utmattning försöker vi lösa våra problem med ett intensivt tankearbete. Detta leder oss endast in i ett ännu sämre mående som avspeglar sig både kroppsligt och mentalt. Alla dessa problemlösande tankar som inte leder till något annat än ytterligare stress, tar mycket energi av oss.

Holistisk

Ha tillit till livet och din förmåga till nystart

Utvärderingar från mina klienter

''Jag har fått hjälp i min återhämtning från utmattning och trauma. Jag har samtalat med Margaretha i några månader fram tills att jag kände att allt började falla på plats. Margaretha var tålmodig och intuitiv och gav mig övningar och verktyg för att kunna hantera min ångest om framtiden.


Margaretha är lätt att prata med och öppna upp sig för och jag kände att hon verkligen var intresserad av att hjälpa. Jag använder dagligen de verktyg jag har fått av henne.''

Britt

''Du har varit guld värd genom att du fått mig att se vad som är viktigt för mig utan att sätta press. Du har hjälpt mig att landa med hjälp av meditationer och våra samtal. Tack vare dig vågade jag börja fundera över och ta tag i rädslor och insåg att acceptans är något jag behöver ta till mig hela tiden, varje dag. Det räcker inte att acceptera en gång och släppa, för saker kommer tillbaka.


Du har en väldigt behaglig röst och känns trygg och lugn, samtidigt som du är snabb på att uppfatta både det som sägs och inte sägs. Alla gånger du dragit mig tillbaka till nuet och samtidigt visat förståelse att jag kan vara där på grund av min personliga problematik har stärkt mig. Likaså har modet att säga nej och sätta mig själv främst stärkts.


Du kommer att hjälpa så många! Innerligt tack för din kloka vägledning. Du är fantastisk!''

Gerd

''Den här terapin har gett mig så mycket kunskap om mig själv och det känns som om jag har lärt känna mig själv på nytt, som en 2.0 version av mig själv med ett djup. Jag känner en trygghet i mig själv och upplever för första gången att jag kan släppa min oro och rädslor, som jag tidigare inte kunnat få bra hjälp med och det är en fantastisk känsla. Jag känner mig betydligt mer avslappnad och lugn och när jag blir stressad har jag kunskap om hur jag kan tänka och göra.


Jag kommer rekommendera dig till andra som behöver stärka sig själva och bli trygga. Du har ett sätt som är mjukt och följsamt och jag upplever att du snappar upp saker som jag själv inte kan sätta ord på. Din varma person och din trygghet har smittat av sig på mig. Jag är så tacksam att jag kom i kontakt med dig. Tack och på återseende för jag vill lära mig mer av det du har att lära ut!"
S.

''Jag känner mig mycket lättad efter mina samtal tillsammans med dig. Du har genom din intuitiva känsla och genom att ställa rätt frågor, hjälpt mig att förstå mina egna behov och det har skett på ett respektfullt sätt. Du har också fått mig att inse mitt egenvärde och gett mig en förståelse för vilka förändringar jag behöver göra för att inte hamna i utmattning igen.


Tack vare de insikter jag fått genom våra samtal, de verktyg och övningar jag fått ta del av, har jag inte bara återhämtat mig från min utmattning på relativt kort tid. Jag har också fått bra förståelse för hur kroppen och hjärnan reagerar på stress och vad jag fortsättningsvis behöver göra för att bibehålla balansen i mitt liv. ''

Monica